Project Description

Necessitat del client:

Col·locació d’una junta en els extrems d’un tub en T prèvia verificació de l’interior del mateix.

Solució Filtext:

Es realitza estudi de viabilitat i costos per aconseguir uns òptims resultats.

Verificació visual de l’estat de la cavitat on s’allotjarà la junta, separant els materials danyats i / o incomplets.

Es col·loca la junta manualment en els 3 punts corresponents.

Verificació visual de la correcta posició, excessos de material o rebaves posteriors.

Embalat en bossa de plàstic, encaixat en cartró o plàstic segons client.

Paletitzat del producte.

Lliurament al client.

Any: 2011

Servei Filtext: Manipulacions i Muntatges

[maxbutton id=”2″]

Colocación de juntas tubo en T - Filtext