Què són els productes de consum?

Els productes de consum són tots aquells que fan referència als béns i serveis que una persona compra o contracta per al seu consum i ús personal.

Com classifiquem els productes de consum?

La classificació més estesa i coneguda distingeix els productes en quatre famílies diferents:

  • Productes de conveniència: són els que les persones compren amb freqüència, en la seva vida diària, per consumir-los de forma immediata o en un breu espai de temps. Exemples: aliments, productes d’higiene personal …
Productes de consum
  • Productes especialitzats: són tots aquells productes que gaudeixen d’alguna particularitat de marca única, i que vam comprar amb menys freqüència que els anteriors. Exemple: productes d’una marca concreta, productes químics específics …
Productes de consum
  • Productes de compra: són tots aquells productes que comprem d’una forma més espaiada en el temps, pel fet que representen un esforç més gran i tenen un preu o un valor bastant alt. Exemples: cotxes, roba d’estiu o hivern, electrodomèstics …
Productes de consum
  • Productes no buscats: aquests es refereixen a tots aquells articles que les persones no tenen intenció de comprar amb assiduïtat. Exemples: assegurances, serveis digitals, programari per a ordinadors …
Productes de consum

Què són els productes de consum massiu?

Simplement són tots aquells productes amb ritmes de producció molt intensos i amb una demanda elevadíssima per part dels consumidors. Aquests impliquen processos de producció eficaços, ràpids i molt eficients.

Com que les vendes són tan grans, les empreses es veuen obligades a oferir als consumidors tota classe d’ofertes i alternatives per intentar vendre més que la competència.

Productes de consum

Amb aquest post hem volgut mostrar les diferències bàsiques entre productes, així com fer una petita anàlisi sobre totes les possibilitats que ens ofereix la indústria i el mercat actual.

Coneix una mica més FILTEXT!